SR: w kwestii nabycia lub utraty własności ma zastosowanie prawo państwa, w którym doszło do ww. czynności

Dodano: 24-08-2017
Publikator: Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Sygnatura: I C 161/15

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie w wyroku z dnia 24 października 2016 r. (sygn. akt I C 161/15) orzekł, że skoro w momencie nabywania pojazdu przez powoda znajdował się on na terenie Niemiec, to do oceny, czy doszło do zawarcia umowy pojazdu, zastosowanie winno znaleźć prawo niemieckie.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił powód, który zawarł z pozwanym towarzystwem umowę ubezpieczenia AC.

Powód zgłosił pozwanemu kradzież samochodu. Ten jednak odmówił wypłaty odszkodowania, twierdząc, że pozwany nie jest właścicielem pojazdu. Spółka podnosiła, iż zawarta w Niemczech umowa sprzedaży auta została sfałszowana i tym samym powinna zostać uznana za nieważną. Zdaniem pozwanej, skoro powód nie zachował należytej staranności przy zakupie pojazdu, to nigdy nie nabył pojazdu i nie mógł skutecznie przenieść własności na pozwanego. Tym samym nie był uprawniony do żądania zapłaty odszkodowania.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz