SR: niespełnienie terminu rozpatrzenia reklamacji przez zakład ubezpieczeń skutkuje uznaniem jej za zasadną

Dodano: 01-08-2017
Publikator: Sąd Rejonowy w Koninie Sygnatura: I C 2299/16
Kategorie :

Sąd Rejonowy w Koninie w wyroku z dnia 8 grudnia 2016 r. (sygn. akt I C 2299/16) orzekł, że termin na rozpatrzenie reklamacji przez zakład ubezpieczeń nie jest jedynie terminem objętym domniemaniem.

W rozpoznawanej sprawie poszkodowany wystąpił z powództwem do zakładu ubezpieczeń, w którym posiadał ubezpieczenie OC ppm, o zapłatę brakującej kwoty odszkodowania w wysokości blisko 14 tys. zł.

Powód zgłosił do zakładu ubezpieczeń szkodę. Pozwany wypłacił mu należne odszkodowanie nie uwzględniając jednak kwoty rynkowego ubytku wartości pojazdu, którą powód ustalił na podstawie prywatnej wyceny, oraz części kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Brakująca kwota odszkodowania wynosiła łącznie 13.983,92 zł. Powód złożył reklamację, która nie została rozpatrzona przez towarzystwo ubezpieczeń w ustawowym terminie 30 dni. W związku z czym, zdaniem powoda, należało przyjąć, iż uznano ją za uzasadnioną.

Pozwana spółka podnosiła, że brak jest podstaw do wypłaty wyższego odszkodowania, gdyż wypłacona do tej pory kwota spełniła swoją funkcję kompensacyjną. Ponadto, zakład ubezpieczeń był zdania, iż termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji jest terminem objętym jedynie domniemaniem, które może być obalane w dowolny sposób.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz