SOKiK: Open Finance wprowadzał w błąd przy sprzedaży ubezpieczeń na życie z UFK

Dodano: 10-10-2017
Publikator: Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: XVII AmA 20/15
Kategorie :

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 28 września 2017 r. (sygn. akt XVII AmA 20/15) utrzymał w mocy decyzję Prezesa UOKiK, który uznał, że spółka Open Finance stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła decyzji Prezesa UOKiK z 15 października 2014 r. Prezes Urzędu uznał wówczas, że przedsiębiorca naruszył zbiorowe interesy konsumentów, poprzez sposób w jaki informował o możliwości przystąpienia do umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

„Spółka eksponowała korzyści pomijając okoliczności, w których inwestycja może nie przynieść zysku lub wygenerować straty. Nie informowała też o kosztach związanych z rozwiązaniem umowy w trakcie jej trwania” – wyjaśnia UOKiK.

Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, Urząd nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości ponad 1,6 mln zł. SOKiK wskazał, że konsument, zwracając się do specjalisty, którym jest sprzedawca, ma prawo wymagać jasnego przekazu, który nie wprowadza go w błąd co do charakteru i cech produktu. Eksponowanie korzyści kosztem informacji o ryzyku, jakie niesie inwestowanie w umowy ubezpieczenia na życie z UFK narusza prawa konsumentów.

wstecz