SO: Zakład ubezpieczeń powinien zwrócić sprawcy szkody orzeczoną wobec niego nawiązkę

Dodano: 16-08-2017
Publikator: Sąd Okręgowy w Lublinie Sygnatura: II Ca 38/17

Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt II Ca 38/17) orzekł, że należy widzieć w nawiązce świadczenie mające za zadanie przede wszystkim naprawić szkodę i w tym zakresie ubezpieczyciel powinien zwrócić sprawcy szkody orzeczoną wobec niego nawiązkę, uiszczoną przez niego na rzecz poszkodowanego. 

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił powód – posiadacz ubezpieczenia OC ppm. w pozwanej spółce. Powód spowodował wypadek komunikacyjny, w wyniku którego zmarła piesza. Sąd karny orzekł wobec powoda nawiązkę w wysokości 15 tys. zł na rzecz syna potrąconej kobiety.

Powód wypłacił zasądzoną kwotę oraz zgłosił do pozwanego roszczenie regresowe. Ten odmówił zwrotu środków, wskazując, iż, zgodnie z umową ubezpieczenia, ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim a nie ubezpieczonemu. Zdaniem zakładu ubezpieczeń, nawiązka pełni funkcję penalną, a zatem TU nie może przejąć na siebie obowiązku wykonania kary wymierzonej przeciwko sprawcy przestępstwa.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz