SO: Zadośćuczynieniu podlegają także negatywne, przyszłe przeżycia poszkodowanego

Dodano: 22-11-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Sieradzu Sygnatura: I C 197/10
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 25 września 2014 r. (sygn. akt I C 197/10) orzekł, że zrekompensowane muszą zostać także silne negatywne przeżycia powódki, powstałe wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego, które będą utrzymywać się także w przyszłości, spełniając w ten sposób funkcję kompensacyjną szkody niemajątkowej.

W rozpoznawanej sprawie powódka domagała się zasądzenia od pozwanego zakładu ubezpieczeń kwoty 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami, kwoty 5 906,30 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami oraz ustalenia odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości w związku z doznanymi obrażeniami ciała, rozstrojem zdrowia poprzez zapłatę kwoty 44 093,70 zł jako „koszt koniecznych przyszłych operacji i zabiegów na skórze i oku powódki oraz koniecznych wizyt u specjalistów: psychologa i terapeuty”.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz