SO: uchylenie się od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę wymaga zachowania staranności w nadzorze

Dodano: 06-11-2017
Publikator: Sąd Okręgowy w Elblągu Sygnatura: I Ca 112/17

Sąd Okręgowy w Elblągu w wyroku z dnia 10 maja 2017 r. (sygn. akt I Ca 112/17) orzekł, że dowód braku winy dla wzruszenia domniemania z art. 431 ust. 1 Kodeksu cywilnego wymaga wykazania dochowania należytej staranności w nadzorze nad zwierzęciem, a więc dopełnienia obowiązków, jakie zależnie od sytuacji spoczywały na chowającym lub posługującym się zwierzęciem.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił poszkodowany rolnik, który pomagał w pracach w gospodarstwie rolnym ubezpieczonemu sąsiadowi. Powód domagał się zapłaty 55 tys. zł odszkodowania za poniesione szkody.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz