SO: to od poszkodowanego zależy w jaki sposób i w jakiej kolejności nastąpi realizacja przysługującego mu odszkodowania

Dodano: 07-09-2017
Publikator: Sąd Okręgowy w Suwałkach Sygnatura: I Ca 179/17
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Suwałkach w wyroku z dnia 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt I Ca 179/17) orzekł, że poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC ma możliwość dochodzenia odszkodowania wedle swego wyboru od ubezpieczonego sprawcy szkody, od ubezpieczyciela lub obu z nich łącznie.

W rozpoznawanej sprawie powódka wystąpiła przeciwko spółce, której powierzono realizację usług sprzątania terenów należących do spółdzielni mieszkaniowej, i zakładowi ubezpieczeń, z którym pozwana zawarła umowę ubezpieczenia OC. Domagała się zapłaty 11 tys. zł zadośćuczynienia i 843 zł odszkodowania za koszty poniesione w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym.

Powódka przewróciła się na śliskiej i oblodzonej powierzchni chodnika usytuowanego na terenie należącym do spółdzielni. Wskutek zdarzenia doznała złamania kości promieniowej. Pozwana spółka miała podpisaną umowę z zarządem spółdzielni, zgodnie z którą ponosiła odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewywiązania się lub nieprawidłowego wykonania obowiązków nałożonych tą umową.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz