SO: szkoła odpowiada za zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki i opieki

Dodano: 01-06-2020
Publikator: Sąd Okręgowy w Olsztynie Sygnatura: I C 22/19

Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 24 stycznia 2020 r. (sygn. akt I C 22/19) orzekł, że do zadań organu prowadzącego szkołę należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Nauczyciele i administracja szkoły zobowiązani są do nadzoru nad uczniem podczas lekcji, przerw między lekcjami i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz