SO: śmierć w wyniku ukąszenia przez osę to nieszczęśliwy wypadek

Dodano: 27-09-2017
Publikator: Sąd Okręgowy w Gdańsku Sygnatura: I C 596/16
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dnia 21 lipca 2017 r. (sygn. akt I C 596/16) orzekł, że śmierć w wyniku ukąszenia przez osę mieści się w ramach definicji nieszczęśliwego wypadku.

W rozpoznawanej sprawie, przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił powód, który domagał się 90 tys. zł tytułem odszkodowania za śmierć matki. Kobieta zawarła z pozwanym towarzystwem umowę ubezpieczenia, która przewidywała wypłatę świadczenia na wypadek jej śmierci, na rzecz małoletniego powoda w wysokości 90 tys. zł. Powód wyjaśniał, że matka zmarła na skutek powikłań spowodowanych ukąszeniem osy.

Ubezpieczyciel nie uwzględnił wniosku o wypłatę odszkodowania. W jego ocenie śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, nie zaś wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wskazał, iż śmierć nastąpiła nie na skutek ukąszenia w palec, lecz w wyniku wstrząsu wywołanego silną reakcją alergiczną na jad osy.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz