SO: przez ruch przedsiębiorstwa należy rozumieć każdą jego działalność

Dodano: 04-01-2019
Publikator: Sąd Okręgowy w Kielcach Sygnatura: II Ca 683/18

Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia 20 września 2018 roku (sygn. akt II Ca 683/18) orzekł, że szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa stanowią te będące skutkiem użycia sił przyrody i pozostające w związku przyczynowym z niebezpieczeństwem wynikającym z zastosowania tych sił oraz pozostające w związku tylko z samym ruchem przedsiębiorstwa jako całości. Oznacza to, że przez ruch przedsiębiorstwa należy rozumieć każdą działalność przedsiębiorstwa, a nie tylko tą związaną z działaniem sił przyrody.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz