SO: pozytywne wyniki przeglądów technicznych nie zwalniają zarządzających z dbania o bezpieczeństwo użytkowników budynku

Dodano: 11-10-2018
Publikator: Sąd Okręgowy w Gliwicach Sygnatura: XII C 234/13

Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 14 lutego 2017 r. (sygn. akt XII C 234/13) orzekł, że brak zagrożenia czy ryzyka katastrofy budowlanej, stwierdzony w wyniku regularnych badań technicznych nie zwalnia osób zarządzających placówką z obowiązku dbania o bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz