SO: Postój pojazdu w warsztacie naprawczym oznacza wyłączenie pojazdu z ruchu

Dodano: 17-08-2017
Publikator: Sąd Okręgowy w Częstochowie Sygnatura: VI Ca 373/17

Sąd Okręgowy w Częstochowie w wyroku z dnia 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt VI Ca 373/17) orzekł, że naprawa pojazdu poza trasą ruchu, nie podczas postoju lub nawet w garażu, tzn. związana z wstawieniem go do warsztatu naprawczego oznacza wyłączenie takiego pojazdu z ruchu, nawet w szerokim znaczeniu tego pojęcia, co implikuje wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC ppm.

W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła powództwo przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym posiadała ubezpieczenie OC ppm. Samochód powódki uległ zniszczeniu wskutek pożaru, jaki wybuchł w warsztacie samochodowym podczas naprawy auta.

Zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania. Zdaniem pozwanego, do szkody pojazdu doszło w innych okolicznościach niż podanych przy zgłaszaniu szkody.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz