SO: organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych

Dodano: 20-08-2018
Publikator: Sygnatura: III Ca 1881/17
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 23 lutego 2018 r. (sygn. akt III Ca 1881/17) oddalił apelację od wyroku Sądu Rejonowego i zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym stronie, która wniosła o apelację.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz