SO: odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu OC ppm. nie obowiązuje w warsztacie samochodowym

Dodano: 24-07-2017
Publikator: Sąd Okręgowy w Częstochowie Sygnatura: VI Ca 373/17

Sąd Okręgowy w Częstochowie w wyroku z dnia 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt VI Ca 373/17) orzekł, że pojazd pozostawiony w warsztacie samochodowym jest wyłączony z ruchu, co oznacza, iż odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie obejmuje szkód spowodowanych przez ten pojazd.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła właścicielka budynku, w którym doszło do pożaru. Pożar miał miejsce w pomieszczeniu wykorzystywanym przez syna powódki do prowadzenia działalności gospodarczej jako warsztat samochodowy. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru był samozapłon samochodu znajdującego się w warsztacie. Pojazd ten posiadał ubezpieczenie OC w pozwanym towarzystwie. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, twierdząc, że do szkody miało dojść w innych okolicznościach niż podane podczas zgłoszenia szkody.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz