SO: konstrukcja domniemania faktycznego pociąga odwrócenie ciężaru dowodu

Dodano: 10-12-2019
Publikator: Sąd Okręgowy w Sieradzu Sygnatura: I Ca 263/19

Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 4 września 2019 r. (sygn. akt I Ca 263/19) orzekł, że w sytuacji, gdy w drodze wyprowadzenia wniosku z faktów już udowodnionych lub niewymagających dowodu możliwe jest ustalenie faktu wskazującego na odpowiedzialność osoby, od której poszkodowany domaga się odszkodowania, ma miejsce odwrócenie ciężaru dowodu polegające na tym, że na osobie, od której poszkodowany domaga się odszkodowania, spoczywa ciężar obalenia faktu stanowiącego podstawę domniemania faktycznego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz