SO: kierowcy odpowiadają za skutki zdarzeń, do jakich doszło z powodu nadmiernej prędkości

Dodano: 14-01-2019
Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi Sygnatura: III Ca 992/18
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 26 października 2018 r. (sygn. akt III Ca 992/18) orzekł, że kierujący pojazdem na drodze publicznej z istoty stwarza zwiększone zagrożenie dla uczestników ruchu, stąd zwiększona została odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody związane z ruchem tego pojazdu, wyrażona w Kodeksie cywilnym, a oparta na zasadzie ryzyka. Kierujący pojazdem mechanicznym, w szczególności w warunkach terenu zabudowanego, gdzie jest wzmożone natężenie ruchu powinien zachować szczególną ostrożność, winien liczyć się bowiem z możliwością pojawienia się na drodze ewentualnej przeszkody.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz