SO: kiedy powstaje obowiązek naprawienia szkody?

Autor: Ewa Suchecka

Dodano: 07-05-2018
Publikator: Sąd Okręgowy Sygnatura: III Ca 1768/17
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 8 lutego 2018 r. (sygn. akt III Ca 1768/17) orzekł, że na wspólnocie mieszkaniowej ciąży obowiązek prawidłowego odbioru prac ze względu za niedbałą kontrolę.

Sprawa dotyczy odszkodowania, którego domagała się poszkodowana od wspólnoty mieszkaniowej za zalane mieszkanie. Wspólnota odmówiła i wskazała, że odpowiedzialnym za szkody jest użytkownik lokalu położonego nad lokalem poszkodowanej, który dokonał na własną rękę wymiany wodomierza.

Sąd Rejonowy stwierdził, że wszelkie prace w lokalu były wykonane za zgodą właściciela lokalu, czyli na zarządcy (w tym przypadku wspólnocie mieszkaniowej) ciążył obowiązek odbioru prac. Zarządca określił stan instalacji jako zadowalający co w konsekwencji doprowadziło do zalania. Udział do sprawy zgłosił również interwenient uboczny, który wniósł o oddalenie powództwa oraz podniósł, że obowiązek naprawienia przez niego szkody powstaje jedynie w razie takiego działania lub zaniechania ubezpieczonego (zaniedbania w wykonaniu obowiązku), które noszą znamiona winy.

Wyrokiem Sądu wspólnota musi zapłacić 6,6 tys. zł odszkodowania za zalane mieszkanie, ponieważ zaakceptowała wodomierz podłączony niezgodnie ze sztuką budowlaną.

wstecz