SN: zarządcy drogi trzeba wykazać zaniedbanie

Dodano: 01-03-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: IV CSK 152/18
Kategorie :

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 lutego 2019 r. (sygn. akt: IV CSK 152/18) orzekł, że zarządca drogi odpowiada za skutki wypadku spowodowanego nierównościami na drodze, jeśli wykazane zostanie jego zaniedbanie w prawidłowym utrzymaniu nawierzchni.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpili rodzice chłopaka, który zginął w wypadku drogowym na drodze powiatowej. 17-latek, podróżując skuterem w godzinach nocnych, wypadł z drogi na obniżone pobocze, a następnie próbując wrócić na jezdnię, wywrócił się i doznał ciężkich obrażeń ciała.   

Osieroceni rodzice wystąpili do zarządcy drogi – władz powiatowych - o wypłatę świadczeń. Ten odmówił realizacji roszczeń. Odmowa wypłaty nastąpiła również po stronie zakładu ubezpieczeń, w którym był ubezpieczony powiat.

Sąd Okręgowy oddalił pozew. W opinii SO, odcinek drogi, na którym doszło do zdarzenia, był utrzymany właściwie. Z kolei w kwestii nierówności jezdni z pasem pobocza, sąd orzekł, że nie ma przepisów w tym zakresie.

Sąd Apelacyjny uznał roszczenia poszkodowanych, powołując się na ogólny obowiązek utrzymania drogi w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu użytkowników. Naruszenie tej zasady przez zarządcę wymusza odpowiedzialność odszkodowawczą, bez wykazywania winy.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Strona pozwana w skardze kasacyjnej podkreślała, że szerokie ujęcie odpowiedzialności zarządcy drogi, jakim posłużył się sąd II instancji, implikuje nałożeniem dodatkowych obciążeń dla samorządów terytorialnych i towarzystw ubezpieczeń.

SN zadecydował o ponownych skierowaniu sprawy do sądu apelacyjnego. SN wskazał, że sąd apelacyjny nie poruszył w postępowaniu kwestii przyczynienia się poszkodowanego do zdarzenia. Ponadto, SN orzekł, że samo wykazanie bezprawności po stronie zarządcy drogi nie wystarczy do pociągnięcia odpowiedzialności odszkodowawczej. Strona poszkodowana powinna wykazać zawinienie i zaniedbania zarządcy drogi w jej prawidłowym utrzymaniu.  

wstecz