SN: Zakres odpowiedzialności TU obejmuje szkody wyrządzone przez psa rolnika. Uzasadnienie uchwały

Dodano: 10-10-2017
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 114/16

Sąd Najwyższy uchwałą składu 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt III CZP 114/16) orzekł, że przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym. Uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Finansowego, który wskazywał na rozbieżności sądów powszechnych występujących w tym zakresie. Teraz Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie tej uchwały.

Czytaj więcej: SN: Zakres odpowiedzialności TU obejmuje szkody wyrządzone przez psa rolnika

Przeczytaj cały artykuł
wstecz