SN: zakład ubezpieczeń musi wypłacić odszkodowanie, nawet jeśli pojazd został sprzedany

Dodano: 05-04-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: II CSK 100/18

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II CSK 100/18) orzekł, że zakład ubezpieczeń musi zwrócić właścicielowi ubezpieczonego pojazdu koszt naprawy, nawet jeśli doszło do sprzedaży auta.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił posiadacz pojazdu. Domagał się on zapłaty 57 tys. zł z powodu uszkodzeń w pojeździe, do jakich doszło w wyniku stłuczki. Spółka odmówiła realizacji roszczenia, gdyż jak argumentowała poszkodowany nie udowodnił wartości szkody, a także sprzedał auto po samodzielnej naprawie.

Sąd I instancji ustalił, że do zdarzenia doszło przy cofaniu pojazdu, a wartość zniszczeń, zgodnie z opinią biegłego, opiewała na sumę 14 tys. euro. Jednak poszkodowany samodzielnie dokonał naprawy i poniósł z tego tytułu koszt 280 zł na zakup nowego zderzaka. SR orzekł, że pozwana powinna wypłacić poszkodowanemu różnicę między wartością pojazdu przed wypadkiem a kwotą, jaką otrzymał on z tytułu sprzedaży auta. Przy czym powód odmówił podania ceny zbycia samochodu.

Sąd Okręgowy powtórzył stanowisko sądu niższej instancji. Wskazał, że w rozpoznawanej sprawie kluczowa jest kwestia ceny zbycia pojazdu, skoro powód nie ma możliwości jego naprawy.  

Powód skierował skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Wskazał w niej, że zbycie pojazdu nie powinno stanowić odmowy pokrycia szkody. Natomiast strona pozwana podkreślała, że szkoda nie może być jedynie wartością hipotetyczną, a wypłacone odszkodowanie wzbogaceniem się poszkodowanego.

SN zwrócił uwagę, że nie jest dopuszczalne, aby poszkodowany nie otrzymał odszkodowania. W takich sytuacjach właścicielowi uszkodzonego pojazdu należy się zwrot kwoty celowej i  uzasadnionej naprawy, a nie hipotetyczny koszt. 

SN orzekł, że zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty świadczenia, nawet jeśli pojazd został sprzedany. Chociaż może ocenić, że rzeczywiste koszty naprawy były niższe niż stwierdzone przez biegłego.

wstecz