SN: zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę

Dodano: 17-03-2020
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 63/19

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 marca 2020 r. (sygn. akt III CZP 63/19) orzekł, że zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz