SN: wykonanie postawień ugody pociąga za sobą wygaśnięcie stosunku prawnego

Dodano: 04-07-2018
Publikator: ​Sąd Najwyższy Sygnatura: II CSK 375/17
Kategorie :

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II CSK 375/17) orzekł, że wykonanie zobowiązania zmodyfikowanego ugodą prowadzi do wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego strony ugody. W związku z tym, nie mogą powstać nowe roszczenia, wynikające z tych samych stosunków prawnych, co roszczenia już objęte ugodą.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz