SN wydał uchwałę ws. odpowiedzialności za odśnieżanie chodnika w przypadku najmu nieruchomości

Dodano: 26-06-2017
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 22/17

Sąd Najwyższy w uchwale w składzie 3 sędziów z dnia 22 czerwca 2017 r. (sygn. akt III CZP 22/17) orzekł, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 lutego 2015 r., w razie wynajęcia nieruchomości przez właściciela, tylko najemca był zobowiązany do usuwania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, jeżeli taki obowiązek, wyłączający obowiązek właściciela, zakładał sposób używania nieruchomości uzgodniony przez strony umowy najmu lub wynikający z właściwości i przeznaczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot najmu.

Uchwała SN stanowi odpowiedź na pytanie Sądu Okręgowego w Lublinie. Rozpoznawał on sprawę z powództwa poszkodowanej, która doznała upadku na śliskim, pokrytym lodem chodniku przed sklepem. Właściciel posesji przekazał powódce dane polisy OC. Poszkodowana wystąpiła do Sądu Rejonowego z powództwem przeciwko towarzystwu, w którym ubezpieczenie miał wykupiony właściciel posesji. SR oddalił powództwo, uznając, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za stan chodnika odpowiada najemca nieruchomości, którego z właścicielem łączy umowa najmu.

Powódka złożyła apelację do Sądu Okręgowego w Lublinie. Ten nabrał wątpliwości w kwestii wyłączenia w rozpoznawanej sprawie odpowiedzialności właściciela za stan chodnika przed jego posesją. W związku z powyższym zwrócił się do SN z zapytaniem: „Czy oddanie części nieruchomości przylegającej do chodnika w posiadanie zależne (najem) wyłącza w stanie prawnym obowiązującym do 1 lutego 2015 roku obowiązek właściciela usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż tej nieruchomości, o jakim mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016.250), czy też obowiązek ten w świetle art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy obciąża zarówno właściciela, jak i władającego nieruchomością najemcę?”

wstecz