SN wydał pierwszy wyrok przyznający zadośćuczynienie za zerwaną więź wskutek ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu

Dodano: 06-07-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: V CSK 300/17

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia 2018 r. (sygn. akt V CSK 300/17) orzekł, że roszczenie z art. 448 k.c., w sytuacji gdy nie doszło do śmierci poszkodowanego, będzie przysługiwać jedynie w okolicznościach wyjątkowych, w których dochodzi do faktycznej niemożności nawiązania i utrzymywania kontaktu właściwego dla więzi łączącej dzieci i rodziców, z powodu ciężkiego, głębokiego i nieodwracalnego upośledzenia funkcji życiowych dziecka.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz