SN: Ubezpieczenie OC pracownika może zwolnić ze stosunku pracy

Dodano: 04-12-2017
Publikator: ​Sąd Najwyższy Sygnatura: I PK 358/16

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. (sygn. akt I PK 358/16) orzekł, że posiadanie przez pracownika ubezpieczenia OC zawodowego powoduje zwolnienie pracodawcy z odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działalności zatrudnionego. W związku z tym pracownik może wykonywać swoją pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi pracy wystąpił inspektor pracy, następnie do powództwa dołączył się pracownik. Powodowie domagali się ustalenia istnienia stosunku pracy.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz