SN: ubezpieczenia NNW pracowników można traktować jako ubezpieczenie na życie, jeśli obejmuje ryzyko śmierci

Dodano: 21-12-2017
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III PK 10/17

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r. (sygn. akt III PK 10/17) orzekł, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracownika, które obejmuje również ryzyko śmierci, może być potraktowane jako ubezpieczenie na życie. W takiej sytuacji pracodawca jest zwolniony z zapłaty odprawy pośmiertnej.

W rozpoznawanej sprawie wskutek nieszczęśliwego wypadku zmarł pracownik kolei. Towarzystwo ubezpieczeń, w którym kolejarz posiadał ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków obejmujące również ryzyko śmierci, wypłaciło uposażonemu synowi odszkodowanie. Ten jednak zgłosił pracodawcy ojca roszczenie o wypłatę odprawy pośmiertnej.  

Przeczytaj cały artykuł
wstecz