SN: termin przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia na życie z UFK został określony w art. 118 KC

Dodano: 17-12-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 61/18

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w Uchwale z dnia 7 grudnia 2018 r. (sygn. akt III CZP 61/18) orzekł, że​ w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, nie stanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz