SN: szkodą wymagającą naprawy jest zmniejszenie wartości nieruchomości przez hałas samolotów

Dodano: 25-07-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: II CSK 533/18
Kategorie :

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lipca 2019 r. (sygn. akt II CSK 533/18) orzekł, że zarządca lotniska jest zobowiązany do naprawy szkody w postaci zmniejszenia wartości nieruchomości zlokalizowanej w sąsiedztwie pasu startowego.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zarządcy lotniska wojskowego wystąpił powód, właściciel domu zlokalizowanego 600 metrów od pasa startowego. Z obiektu w godzinach nocnych startowały m.in. samoloty F-16. W związku z tymi niedogodnościami powód zdecydował się na wygłuszenie domu i wystąpił z roszczeniem o odszkodowanie i zwrot kosztów inwestycji.

Sąd I instancji zasądził na rzecz powoda kwotę blisko 75 tys. zł. Z wyrokiem tym nie zgodził się pozwany. Jednak sąd odwoławczy uznał apelację za zasadną jedynie w zakresie terminu ustalenia odsetek. Zdaniem sądu II instancji, powinny one być liczone od dnia doręczenia opinii biegłego.

Skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego złożyły dwie strony postępowania. Powód przekonywał, że kwota odszkodowania powinna być ustalana od momentu złożenia wniosku o jego przyznanie. Z kolei pozwany odwoływał się do rozporządzeń wojewody, które definiują strefy ograniczonego użytkowania. Jego zdaniem, powód powinien był złożyć kolejny wniosek o odszkodowanie po wejściu w życie drugiego rozporządzenia. 

Sąd Najwyższy oddalił skargę strony pozwanej i zgodził się ze stanowiskiem pozwanego. Wskazał, że w rozpoznawanej sprawie zarządca lotniska powinien wypłacić odszkodowanie niezwłocznie, tj. po otrzymaniu wniosku o zapłatę roszczenia odszkodowawczego. Zwłoka spowodowała naliczenie odsetek od świadczenia głównego.   

wstecz