SN: Szkoda i krzywda mogą być wyrządzone pośrednim działaniem

Dodano: 23-03-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: II CSK 87/17

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt II CSK 87/17) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego. 

Przeczytaj cały artykuł
wstecz