SN: świadczenie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia z UFK nie jest świadczeniem głównym

Dodano: 20-07-2020
Publikator: ​Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 75/19

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lipca 2020 r. (sygn. akt III CZP 75/19) orzekł, że świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z  ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 385 1 § 1 zd. 2 k.c.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz