SN: Świadczenie wypłacane z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z UFK nie jest świadczeniem głównym

Dodano: 28-01-2020
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 51/19

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 stycznia 2020 r. (sygn. akt III CZP 51/19) orzekł, że świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 385[1] § 1 zd. 2 k.c.

Na razie nie zostało przedstawione uzasadnienie do uchwały SN.

  • Zdaniem specjalisty!

Adwokat Wojciech Kośla, partner, szef praktyki prawa procesowego w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI:

Uchwała SN nie jest zaskoczeniem dla osób zajmujących się tym zagadnieniem. Nie oznacza to, że uchwała stanowi przełom w dotychczasowym orzecznictwie sądowej - jest bardziej potwierdzeniem obowiązującej od dawna linii orzeczniczej. Stanowisko zawarte w przywołanej uchwale od lat uchodzi za utrwalone i obowiązujące w orzecznictwie sądowym. Obecnie do rzadkości należą orzeczenia sądów powszechnych, w którym sąd stanąłby na stanowisku odmiennym od tego, jakie zajął Sąd Najwyższy.

Niemniej jednak sama uchwała niewątpliwie stanowi potwierdzenie dotychczasowej praktyki orzeczniczej, jednoznacznie korzystnej dla konsumentów, a niekorzystnej dla zakładów ubezpieczeń. W praktyce konsument, powołując się na wyżej wskazaną uchwałę SN-u, może z łatwością podważyć postanowienia umowne dotyczące tzw. opłaty likwidacyjnej i w konsekwencji żądać jej zwrotu od ubezpieczyciela.

Tagi: ufk, świadczenie
wstecz