SN: świadczenia z umów OC są wypłacane ubezpieczonym po naprawieniu szkody

Dodano: 17-01-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: II CSK 583/17

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 listopada 2018 r. (sygn. akt II CSK 583/17) orzekł, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest odmianą umowy na rzecz osoby trzeciej. Jej treść wskazuje, że ubezpieczony do czasu zaspokojenia roszczeń osoby trzeciej nie może domagać się od ubezpieczyciela świadczenia na swoją rzecz.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz