SN: stwierdzenie przyczynienia się do powstania szkody nie determinuje obniżenia zadośćuczynienia

Dodano: 03-06-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: V CSK 558/1

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 stycznia 2019 r. (sygn. akt V CSK 558/17) orzekł, że decyzja o obniżeniu odszkodowania jest uprawnieniem sądu, a rozważenie wszystkich okoliczności danej sprawy, w wyniku konkretnej i zindywidualizowanej oceny, jego powinnością. Do takich okoliczności należy między innymi porównanie stopnia winy obu stron, rozmiar doznanej krzywdy oraz szczególne okoliczności obiektywne i subiektywne.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz