SN: stopa życia w poszczególnych rejonach stanowi jedynie uzupełniające kryterium przy ustalaniu kwot zadośćuczynienia

Dodano: 20-08-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: IV CSK 45/18

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia 2019 r. (sygn. akt IV CSK 45/18) orzekł, że istotnym kryterium wysokości zadośćuczynienia nie może być okoliczność, że powód na stałe zamieszkuje w kraju, w którym stopa życiowa mieszkańców jest niższa niż w kraju, w którym doszło do wypadku i którego prawo jest stosowane w celu ustalenia kwoty należnych poszkodowanemu świadczeń.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz