SN: roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia z UFK mają 10-letni okres przedawnienia

Dodano: 10-08-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 13/18, III CZP 20/18 i III CZP 22/18

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III CZP 13/18, III CZP 20/18 i III CZP 22/18) orzekł, że roszczenia z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przedawniają się z upływem lat 10.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz