SN: Restrukturyzacja pracodawcy a obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika

Autor: Rafał Kmiecik

Dodano: 08-02-2017

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej „ustawa o zwolnieniach grupowych”) nakłada na pracodawcę w treści art. 9 obowiązek zatrudnienia pracownika, z którym rozwiązał on stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, w przypadku ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej.

Zaznaczyć należy, że obowiązek pracodawcy aktualizuje się wyłącznie, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy - pracodawca powinien wówczas zatrudnić ww. pracownika w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz