SN: Przedsiębiorstwo wprawiane w ruch siłami przyrody nie odpowiada za szkody wyrządzone przez nieznanych sprawców

Dodano: 28-07-2017
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 30/17

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w uchwale z dnia 26 lipca 2017 r. (sygn. akt III CZP 30/17) uznał, że prowadzący przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę, jeżeli nastąpiła ona z wyłącznej winy osoby trzeciej, choćby osoba ta nie została zidentyfikowana.

Uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie: „Czy prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu w rozumieniu art. 435 § 1 k.c., w sytuacji gdy szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi on odpowiedzialności i która nie została zidentyfikowana?​".

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe wystąpiło towarzystwo ubezpieczeń. Ubezpieczyciel wniósł o zasądzenie kwoty prawie 27 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami. Powód wypłacił tę kwotę ubezpieczonemu tytułem odszkodowania za uszkodzony szynobus, który najechał na wystające elementy blach przeciwwykolejnicowych. Wygięcie blachy spowodowane było nieudaną próbą kradzieży szyny przez nieznanych sprawców.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz