SN: prawo do udanego wypoczynku nie jest dobrem osobistym

Dodano: 11-05-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 79/10

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. akt III CZP 79/10) orzekł, że prawo do spokojnego wypoczynku nie jest dobrem osobistym, dającym się pomieścić w otwartym katalogu tych dóbr zawartym w art. 23 Kodeksu cywilnego, a zatem podstawą odpowiedzialności za szkodę niemajątkową w postaci „zmarnowanego urlopu” nie jest art. 448 w związku z art. 24 ust. 1 KC.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz