SN: pośrednicy odszkodowawczy mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalane jako odsetek zasądzonej kwoty

Dodano: 04-06-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: I NSNC 7/19
Kategorie :

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2019 r. (sygn. akt I NSNC 7/19) orzekł, że w polskim systemie dopuszcza się umowę regulującą wynagrodzenia pełnomocnika przez jej podniesienie do kwoty zasądzonej przez sąd na rzecz powoda.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz