SN: Operator telekomunikacyjny, ponosi odpowiedzialność za telemarketing zleceniobiorcy bez zgody abonentów

Dodano: 24-10-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III SZP 7/15

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 r. (sygn. III SZP 7/15) wypowiedział się na temat odpowiedzialności operatora komunikacyjnego, w sytuacji gdy podmiot prowadzący na jego zlecenie akcję marketingową, wykorzystuje dla celów marketingu bezpośredniego automatyczne systemy wywołujące - bez uzyskania uprzedniej zgody abonentów na takie działania.

Uchwała zapadła w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, w toku sprawy z apelacji T-Mobile Polska S.A. która zaskarżyła wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oddalającego odwołanie T-Mobile od decyzji Prezesa UKE, które nałożył na operatora karę pieniężną w wysokości 5 000 000 zł za naruszenie obowiązku uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego w ramach przeprowadzenia loterii promocyjnej.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz