SN: Okres trzyletniego przedawnienia na złożenie pozwu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie

Dodano: 26-10-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: V CSK 680/15
Kategorie :

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lipca 2016 r. (sygn. akt V CSK 680/15) orzekł, że okres trzyletniego przedawnienia na złożenie pozwu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie biegnie od dnia, w którym poszkodowany uzyskał faktyczną wiedzę o osobie obowiązanej do naprawienia szkody.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła studentka domagając się kwoty 105 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku upadku przez budynkiem Uniwersytetu.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz