SN: odsetki mogą zostać przyznane przed datą ustalenia wysokości odszkodowania

Dodano: 12-11-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 32/19
Kategorie :

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 listopada 2019 r. (sygn. akt III CZP 32/19) orzekł, że ​zasądzenie odszkodowania za szkodę określoną w art. 129 ust. 2 w zw. z art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska według cen z dnia jego ustalenia nie wyłącza przyznania odsetek za opóźnienie od dnia powstania stanu opóźnienia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz