SN: odpowiedzialność odszkodowawcza wynika nie tylko z przepisów ustawowych ale też z zasad współżycia społecznego

Dodano: 08-06-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: II CSK 138/17
Kategorie :

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 stycznia 2018 r. (sygn. akt II CSK 138/17) orzekł, że elementami porządku prawnego są również reguły określające zasady postępowania w społeczeństwie, z których mogą wypływać obowiązki określonego działania lub jegp zaniechania nawet, gdy nie są one wprost wyrażone w ustawie. Przepisy nie są bowiem w stanie sprecyzować wszystkich norm postępowania, których przekroczenie prowadzić będzie do cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz