SN o VAT przy metodzie kosztorysowej ustalania odszkodowania

Dodano: 18-10-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 150/06
Kategorie :

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w uchwale z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06) uznał, że odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

Sąd Najwyższy rozpoznając zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznika Finansowego) w kwestii ustalenia wysokości odszkodowania należnego ubezpieczonemu, gdy jego rozmiar jest ustalony na podstawie metody kosztorysowej, tj. według cen części zamiennych i usług niezbędnych do dokonania naprawy zniszczonej lub uszkodzonej rzeczy (pojazdu mechanicznego). Chodziło o to, czy podatek od towarów i usług powinien być uwzględniony przy określeniu rozmiaru takiego odszkodowania. Z uzasadnienia przedstawionego zagadnienia prawnego wynikało, że dotyczy ono wysokości odszkodowania ubezpieczeniowego przysługującego uprawnionemu z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: podatek, pojazd
wstecz