SN: o prowadzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczy uzyskiwanie wynagrodzenia

Dodano: 09-09-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 107/18

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 16 maja 2019 r. (sygn. akt III CZP 107/18) orzekł, że ubezpieczający nie może przyjmować wynagrodzenia od ubezpieczyciela w związku z przystąpieniem ubezpieczonych do zawartej przez niego umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. Zatem, a contrario, jeżeli przyjmuje wynagrodzenie, to trzeba uznać, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i musi spełniaća ustawowe wymagania, a także uzyskać status agenta lub brokera ubezpieczeniowego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz