SN: O odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pojazdy robocze decyduje cel ich używania

Dodano: 19-11-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: IV CSK 292/18

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 września 2019 r. (sygn. akt IV CSK 292/18) orzekł, że w przypadku szkód wyrządzonych przez pojazdy będące równocześnie maszynami roboczymi o odpowiedzialności z tytułu OC komunikacyjnego przesądzać będzie, w jakiej funkcji pojazd był wykorzystywany w chwili wyrządzenia szkody - czy była to funkcja robocza czy funkcja środka transportu.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz