SN: niedoręczenie OWU przystępującemu do ubezpieczenia grupowego skutkuje niemożnością powoływania się na zapisy

Dodano: 26-03-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: II CSK 222/1

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 stycznia 2018 r. (sygn. akt II CSK 222/17) orzekł, że potrzeba przekazania konsumentowi wszystkich postanowień umowy przed jej zawarciem najdobitniej manifestuje się, gdy zakład ubezpieczeń prowadzi działalność w taki sposób, że po stronie ubezpieczającego powstaje konflikt interesów związany z łączeniem roli ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego, działającego w interesie zakładu ubezpieczeń i w celu osiągnięcia zysku.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz