SN: nie każde naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej uzasadnia przyznanie zadośćuczynienia

Dodano: 08-11-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: II CSK 233/17
Kategorie :

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 lipca 2018 r. (sygn. akt II CSK 233/17) orzekł, że o naruszeniu więzi pomiędzy osobami w sposób uzasadniający roszczenie o zadośćuczynienie można mówić jedynie w okolicznościach wyjątkowych, w których doszło nie do zaburzenia, zakłócenia lub pogorszenia więzi, lecz do faktycznej niemożliwości nawiązania i utrzymywania kontaktu właściwego dla danego rodzaju stosunków z powodu ciężkiego i głębokiego stanu upośledzenia funkcji życiowych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz