SN: Koszt poniesiony na samochód zastępczy to część szkody komunikacyjnej

Dodano: 02-12-2016
Publikator: ​Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 74/16

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt III CZP 74/16) uznał, że ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Uchwała ta została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie: „Czy ubezpieczycielowi, który we własnym zakresie pokrył koszty najmu pojazdu w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody?”

Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał, że literalna wykładnia art. 828 § 1 Kodeksu cywilnego prowadzi do wniosku, iż podstawą regresu może być jedynie wypłata odszkodowania, która jest ukierunkowana na naprawienie szkody określonego podmiotu.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz