SN: Gwarancja jest uproszczoną formą dochodzenia należności ze stosunku podstawowego

Dodano: 26-08-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: I CSK 478/18

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I CSK 478/18) orzekł, że gwarancja za roboty budowlane to uproszczona forma dochodzenia należności ze stosunku podstawowego. W przypadku przyjęcia innego stanowiska, towarzystwo byłoby jedynie poręczycielem i w związku z tym należałoby wykazać, co winien jest dłużnik.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz